In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

Als huurder kunt u in conflict komen met uw verhuurder over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, vermeende overlast, huurachterstand en ontbinding van de huurovereenkomst. Ook ontstaan vaak geschillen bij de beëindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van woonruimte; voor de beëindiging daarvan dient een verhuurder aan vele wettelijke voorwaarden te voldoen, en deze overeenkomst eindigt niet door het verstrijken van de bepaalde tijd.

In dergelijke geschillen kan mr. R.A. Schütz u bijstaan.