In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliĆ«nten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

Als huurder kunt u in conflict komen met uw verhuurder over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, vermeende overlast, huurachterstand en ontbinding van de huurovereenkomst. Ook ontstaan vaak geschillen bij de beëindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van woonruimte; voor de beëindiging daarvan dient een verhuurder aan vele wettelijke voorwaarden te voldoen, en deze overeenkomst eindigt niet door het verstrijken van de bepaalde tijd.

In dergelijke geschillen kan mr. R.A. Schütz u bijstaan.