In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliĆ«nten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

Wij geven ook advies en voeren procedures met betrekking tot de hieronder genoemde rechtsgebieden en problemen:

  • Verborgen gebreken aan bijvoorbeeld woningen
  • Incasso van vorderingen maar ook verweer tegen onterechte incasso
  • Zakelijke geschillen binnen het MKB
  • Contractenrecht
  • Bezwaarschriftprocedures inzake WWB-uitkeringen bij gemeenten