Wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met mr. R.A. Schütz omdat de eventuele oproeping via justitie van getuigen of, bijvoorbeeld, het verzoeken van een deskundigenrapport, aan strikte termijnen gebonden is, maar het daarnaast ook van belang is dat hij een zo lang mogelijke voorbereidingstijd heeft.

Ook als u een transactie of een boete is aangeboden, kan hij u adviseren over de vraag, of het verstandig is deze te accepteren. Voor diverse soorten strafzaken zijn richtlijnen gemaakt door het openbaar ministerie aan de hand waarvan hij een analyse kan maken of het voorstel aan deze richtlijnen voldoet, en of er aanleiding is daarvan af te wijken op grond van mogelijke bijzondere omstandigheden. Verder kan beoordeeld worden of er voldoende bewijs is om een transactie of boete op te baseren.

In zaken van uitkeringsfraude (bijstandsfraude) kan mr. R.A. Schütz u tevens bijstaan in een eventuele bezwaarschriftprocedure tegen de terugvordering van een verstrekte uitkering; bij het nemen van die beslissingen worden vaak fouten gemaakt door uitkeringsinstanties als gemeenten; daarnaast kunnen de resultaten uit een strafzaak van groot belang zijn voor de bezwaarschriftprocedure, denk aan vrijspraak of getuigen die u geheel of deels vrijpleiten.

Het maakt niet uit waarvan men u verdenkt, mr. R.A. Schütz zal u betrokken en deskundig als strafpleiter in uw strafzaak bijstaan. Mr. R.A. Schütz is een zeer ervaren advocaat die al sinds 1993 verdachten bijstaat.  Ook bij de civielrechtelijke gevolgen van strafbare feiten zoals schadevergoedingsacties, het regelen van de gevolgen van verbroken relaties etc. kunnen wij u bijstaan.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf en de officier van justitie besluit de dader niet te vervolgen, kan mr. R.A. Schütz voor u het indienen van een klacht over niet verdere vervolging bij het Gerechtshof verzorgen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mr. R.A. Schütz