In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april 2020. Wij houden er rekening mee dat na 6 april de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

Mr. R.A. Schütz is in 1993 afgestudeerd bij de Universiteit Groningen en in dat jaar bij het kantoor in dienst getreden en beëdigd als advocaat. In 1998 is hij partner geworden in het kantoor en sinds 2001 is hij enig eigenaar van het kantoor.

Als nevenfunctie is hij in de jaren 2007 tot 2015 lid geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdhulp Friesland.

Naast de familierechtelijke en strafrechtelijke praktijk verleent hij rechtsbijstand bij de overige rechtsgebieden ( door klikken hierop link naar knop Rechtsgebieden) die het kantoor behandelt. Hij is lid van een beperkte groep advocaten die ook rechtsbijstand verlenen in het civiele jeugdrecht en strafrecht voor minderjarigen.

Met een nuchter karakter met een sterk gevoel voor humor maar ook een goed relativeringsvermogen staat hij met beide benen op de grond. Geen dikdoenerij maar een betrokken en no nonsense instelling kenmerkt hem.

Hij is sportief aangelegd en beoefent diverse sporten wat hem ook scherp houdt want u kent het gezegde: in een gezond lichaam schuilt een gezonde geest.