In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

Het beoefenen van de algemene praktijk betekent niet dat wij alles doen. Wij beperken ons tot een overzichtelijk aantal rechtsgebieden waarop wij voornamelijk actief zijn:

  • Familierecht: echtscheidingen en echtscheidingsbemiddeling, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbroken samenwoning, ouderschapsplan, alimentatie en kinderalimentatie, omgang, gezag, voogdij, adoptie, erkenning
  • Jeugdrecht: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
  • Strafrecht, ook jeugdstrafrecht
  • Huurrecht
  • Verborgen gebreken aan bijvoorbeeld woningen
  • Incasso van vorderingen maar ook verweer tegen onterechte incasso
  • Zakelijke geschillen binnen het MKB
  • Contractenrecht
  • Bezwaarschriftprocedures inzake Participatiewet-uitkeringen bij gemeenten

U kunt met betrekking tot familierechtzaken en jeugdrechtzaken met mr. R.A. Schütz of mevr. mr. A.J. de Boer contact opnemen om de door u gewenste rechtsbijstand te bespreken; voor de overige rechtsgebieden kunt u met mr. R.A. Schütz contact opnemen.

Klik op de afbeeldingen hieronder als u over een bepaald rechtsgebied meer wilt weten.