Het beoefenen van de algemene praktijk betekent niet dat wij alles doen. Wij beperken ons tot een overzichtelijk aantal rechtsgebieden waarop wij voornamelijk actief zijn:

  • Familierecht: echtscheidingen en echtscheidingsbemiddeling, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbroken samenwoning, ouderschapsplan, alimentatie en kinderalimentatie, omgang, gezag, voogdij, adoptie, erkenning
  • Jeugdrecht: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
  • Strafrecht, ook jeugdstrafrecht
  • Verborgen gebreken aan bijvoorbeeld woningen
  • Incasso van vorderingen maar ook verweer tegen onterechte incasso
  • Zakelijke geschillen binnen het MKB
  • Contractenrecht

U kunt met betrekking tot familierechtzaken en jeugdrechtzaken met mr. R.A. Schütz of mevr. mr. A.J. de Boer contact opnemen om de door u gewenste rechtsbijstand te bespreken; voor de overige rechtsgebieden kunt u met mr. R.A. Schütz contact opnemen.

Klik op de afbeeldingen hieronder als u over een bepaald rechtsgebied meer wilt weten.