In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliënten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

Het beoefenen van de algemene praktijk betekent niet dat wij alles doen. Wij beperken ons tot een overzichtelijk aantal rechtsgebieden waarop wij voornamelijk actief zijn:

  • Familierecht: echtscheidingen en echtscheidingsbemiddeling, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbroken samenwoning, ouderschapsplan, alimentatie en kinderalimentatie, omgang, gezag, voogdij, adoptie, erkenning
  • Jeugdrecht: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing
  • Strafrecht, ook jeugdstrafrecht
  • Huurrecht
  • Verborgen gebreken aan bijvoorbeeld woningen
  • Incasso van vorderingen maar ook verweer tegen onterechte incasso
  • Zakelijke geschillen binnen het MKB
  • Contractenrecht
  • Bezwaarschriftprocedures inzake Participatiewet-uitkeringen bij gemeenten

U kunt met betrekking tot familierechtzaken en jeugdrechtzaken met mr. R.A. Schütz of mevr. mr. A.J. de Boer contact opnemen om de door u gewenste rechtsbijstand te bespreken; voor de overige rechtsgebieden kunt u met mr. R.A. Schütz contact opnemen.

Klik op de afbeeldingen hieronder als u over een bepaald rechtsgebied meer wilt weten.