In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

Indien u het al geheel of grotendeels met elkaar eens bent geworden over de afspraken in het kader van de echtscheiding, en u snel en tegen zo laag mogelijke kosten op gezamenlijk verzoek de echtscheiding wilt regelen, voorzien wij daarin door aan te bieden om zoveel mogelijk via internet en mail en volgens een vast scenario met vaste kosten uw echtscheiding te verzorgen. Mr. R.A. Schütz verzorgt deze wijze van regelen van de echtscheiding.

Ga naar onze speciale website over echtscheiden voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.