In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliĆ«nten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

Indien u het al geheel of grotendeels met elkaar eens bent geworden over de afspraken in het kader van de echtscheiding, en u snel en tegen zo laag mogelijke kosten op gezamenlijk verzoek de echtscheiding wilt regelen, voorzien wij daarin door aan te bieden om zoveel mogelijk via internet en mail en volgens een vast scenario met vaste kosten uw echtscheiding te verzorgen. Mr. R.A. Schütz verzorgt deze wijze van regelen van de echtscheiding.

Ga naar onze speciale website over echtscheiden voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.