Indien u het al geheel of grotendeels met elkaar eens bent geworden over de afspraken in het kader van de echtscheiding, en u snel en tegen zo laag mogelijke kosten op gezamenlijk verzoek de echtscheiding wilt regelen, voorzien wij daarin door aan te bieden om zoveel mogelijk via internet en mail en volgens een vast scenario met vaste kosten uw echtscheiding te verzorgen. Mr. R.A. Schütz verzorgt deze wijze van regelen van de echtscheiding.

Ga naar onze speciale website over echtscheiden voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.