In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

Mevr. mr. A.J. de Boer is zowel advocaat als mediator wat het grote voordeel heeft dat zij zowel de inhoudelijke begeleiding verzorgt, als ook het formele gedeelte bij de Rechtbank, waarvoor mediators die zelf geen advocaat zijn altijd weer een aparte advocaat moeten inschakelen. Mr. A.J. de Boer is zowel lid van de Vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFas) als de Mediators Federatie Nederland (Mfn).

Wat is het voordeel van mediation?

 • De kosten zijn over het algemeen veel lager (al mogelijk vanaf € 53,-- per persoon, indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt; kijk voor de voorwaarden op www.rvr.org);
 • Geen vreemde die over u (en uw kinderen) beslist; u beslist zelf;
 • Geen vechtscheiding;
 • U hoeft niet naar de Rechtbank toe;
 • De echtscheiding kan veelal sneller gerealiseerd worden;
 • Het uiteindelijke resultaat is veelal een “win-win-situatie”.

 

Wat wordt er van uzelf verwacht?

 • Een bepaalde inzet om samen tot een oplossing te komen, ook als het lastig wordt;
 • Het elkaar en aan de mediator verschaffen van alle relevante informatie;
 • Bereid zijn tot écht overleg, er is niet één die bepaalt;
 • Bereid zijn tot écht luisteren, ook als er eens minder leuke dingen worden gezegd;
 • Bereid zijn om compromissen te sluiten in plaats van de eigen zin “door te drukken”;
 • Kortom, algehele medewerking om tot échte, duurzame, door u zelf bedachte, oplossingen te komen.

 

Wat mag u van de mediator verwachten?

 • Een neutrale houding; de mediator is er voor u allebei;
 • Juridische kennis en advisering o.a. op het gebied van kinder – en partneralimentatie en huwelijksvermogensrecht;
 • Kennis van de psychologische en sociale problematiek rondom een echtscheiding;
 • De mediator legt de afspraken juridisch vast en laat deze bekrachtigen door de Rechtbank;
 • De mediator voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld door de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, VFAS;
 • De mediator voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld door de Mediators Federatie Nederland, MFN;
 • De mediator voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld door de  Raad voor Rechtsbijstand, RVR;
 • De mediator voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld door de Orde van Advocaten;
 • Jaarlijkse bijscholing.

 

LET WEL, DE MEDIATOR BEDENKT NIET VOOR U DE OPLOSSINGEN, DAT DOET U ZELF;