In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliënten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winnips & Schütz advocaten is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via http://www.winnipsenschutz.nl op enigerlei wijze te verspreiden.