Wij werken zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo advocaat) als op basis van een uurtarief. Wij kunnen voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen en u adviseren over de vraag, of u daarvoor in aanmerking komt. Wij beoordelen voor u de beslissing die op de aanvraag wordt gegeven en adviseren u of de beslissing juist is en of een eigen bijdrage verder verlaagd zou kunnen worden. 

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, en wenst dat uw advocaat naar eigen keuze u bijstaat, kunt u dat doorgeven aan uw verzekeraar, die dat in beginsel moet respecteren omdat u een vrije advocaatkeuze heeft. De kosten van uw advocaat worden dan vergoed door de verzekeraar tot een bepaalde grens. Bij echtscheidingen wordt alleen een vergoeding gegeven door de verzekeraar als u kiest voor mediation, wat mevr. mr. A.J. de Boer voor u kan verzorgen.

Voor wie niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hanteren wij het redelijke uurtarief. Wij trachten de kosten voor onze cliënten te beperken door efficiënt te werken; zie de informatie hierover op de homepage.

Het werken tegen vaste totaalprijzen of tot een maximumbedrag is in individuele gevallen bespreekbaar.

Voor informatie over de kosten van rechtsbijstand terzake echtscheidingen via een onlinescenario verwijzen wij u naar onze speciale website Echtscheidings Advocaat Leeuwarden. De scenario`s op deze speciale website zijn niet mogelijk in geval van echtscheidingsbemiddeling, omdat intensieve bijstand van de advocaat-mediator dan verplicht is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand, neemt u dan contact op met één van de advocaten. Zij vertellen u hier graag meer over. Op de website http://www.rvr.org/ vindt u overigens alle relevante informatie over de inkomens-en vermogensgrenzen en voorwaarden in het kader van gefinancierde rechtsbijstand en de eigen bijdragen die in dat kader kunnen worden vastgesteld.