In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliënten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

U wordt verdacht van een strafbaar feit?

Bent u uitgenodigd voor verhoor bij de politie? Of hebt u een dagvaarding ontvangen om voor de strafrechter te verschijnen, of voor een officierszitting?  Bent u aangehouden en/of is er nog sprake van aanhouding of inverzekeringstelling of gevangenhouding? Is uw rijbewijs ingenomen of heeft u een rijontzegging gekregen, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of te hard rijden, en heeft u uw rijbewijs hard nodig?  Wordt er aan u na uw aanhouding en verhoor direct een strafvoorstel gedaan? In die gevallen doet u er verstandig aan om (eerst) contact op te nemen met Winnips & Schütz Advocaten.

Mr. R.A. Schütz  bekijkt uw strafzaak deskundig en realistisch. Afhankelijk van uw verhaal en de inhoud van het proces-verbaal als deze beschikbaar is, wordt er een strategie bepaald.

Klik op de knop volgende wanneer u meer informatie (over strafrecht) en tips wilt lezen.