In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

U wordt verdacht van een strafbaar feit?

Bent u uitgenodigd voor verhoor bij de politie? Of hebt u een dagvaarding ontvangen om voor de strafrechter te verschijnen, of voor een officierszitting?  Bent u aangehouden en/of is er nog sprake van aanhouding of inverzekeringstelling of gevangenhouding? Is uw rijbewijs ingenomen of heeft u een rijontzegging gekregen, bijvoorbeeld wegens rijden onder invloed of te hard rijden, en heeft u uw rijbewijs hard nodig?  Wordt er aan u na uw aanhouding en verhoor direct een strafvoorstel gedaan? In die gevallen doet u er verstandig aan om (eerst) contact op te nemen met Winnips & Schütz Advocaten.

Mr. R.A. Schütz  bekijkt uw strafzaak deskundig en realistisch. Afhankelijk van uw verhaal en de inhoud van het proces-verbaal als deze beschikbaar is, wordt er een strategie bepaald.

Klik op de knop volgende wanneer u meer informatie (over strafrecht) en tips wilt lezen.