Wanneer u voor verhoor naar het politiebureau moet, is het verstandig overleg te plegen met een advocaat voorafgaand aan uw verhoor. Soms is het verstandig gebruik te maken van uw zwijgrecht, ook als dat mogelijk leidt tot een langer verblijf op het politiebureau, omdat dan vaak nog niet duidelijk is waarvan u precies wordt verdacht en welke aanwijzingen men daarvoor meent te hebben. Zelfs wanneer u zich van geen kwaad bewust bent kunt u door uw woordkeuze zichzelf in de problemen brengen als u verklaart. Pas wanneer uw advocaat en u beter weten waar het over gaat kunt u goed geadviseerd worden over de te kiezen strategie en het afleggen van een eventuele verklaring. Raadpleeg dus eerst mr. R.A. Schütz alvorens te beslissen of u een verklaring zult afleggen.

Op grond van het zogeheten Salduz-arrest van het Europees Hof van Justitie heeft een verdachte voortaan in Nederland recht op een gesprek met een advocaat nadat de verdachte is gearresteerd en voorafgaand aan het eerste verhoor van de politie. In die gevallen kunt u de politie informeren dat u wenst dat mr. R.A. Schütz langskomt om u te adviseren voordat u in verhoor gaat. Hij wordt dan per mail hierover geïnformeerd. De kosten van zijn bezoek worden dan gedekt onder het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Sinds 1 maart 2016 is er ook voor meerderjarigen recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor. De wijze waarop de advocaat bijstand mag verlenen, en ook het vergoedingssysteem voor de advocaten is echter dermate slecht geregeld, dat vooralsnog een groot deel van de strafrechtadvocaten en ook mr. R.A. Schütz heeft besloten de cliënt wel te adviseren bijstand bij verhoor te eisen, maar dit vervolgens te weigeren waardoor de politie voor problemen komt te staan in hun onderzoek. De strafrechtadvocaten hopen hiermee de regering te bewegen tot herziening van de regelgeving zodat alsnog adequate rechtsbijstand door de advocaten kan worden verleend tegen een passende vergoeding.

Klik op Volgende als u meer wilt weten over het traject vanaf aanhouding tot voorlopige hechtenis.