In verband met de problemen rondom het Coronavirus houden wij voorlopig besprekingen met cliënten zoveel mogelijk telefonisch. Bezoek op kantoor is in overleg mogelijk, hiervoor zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het RIVM.  Zittingen bij justitie worden momenteel veelal telefonisch of via Skype gehouden, maar inmiddels vinden er ook meer fysieke zittingen plaats.

U kunt ons bellen om een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten aan te vragen. U dient bij de aanvraag duidelijk aan te geven dat het om zo`n kennismakingsgesprek gaat. In dat gesprek kunt u kennis maken met de advocaat en in globale zin uw zaak bespreken. U bent niet afhankelijk van vaste inloopspreekuren maar de afspraak wordt in overleg met u bepaald op een voor u passende datum en tijd.

Duurt de bespreking langer dan 30 minuten, dan wordt het meerdere in rekening gebracht tegen het uurtarief. Dat geldt alleen voor cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; bij gefinancierde rechtsbijstand wordt een eenmalige eigen bijdrage bepaald die niet wordt beïnvloed door de bestede tijd.