In verband met de problemen rondom Corona is ons kantoor voorlopig niet toegankelijk voor bezoek. Wel is het kantoor gewoon geopend en bereikbaar via telefoon en mail. Besprekingen worden telefonisch gehouden. Nieuwe zaken worden gewoon in behandeling genomen. Zittingen worden echter, met uitzondering van spoedeisende zaken, door de rechtbank en gerechtshof niet meer ingepland en reeds geplande zittingen komen te vervallen. De advocaten zullen mogelijk deels thuis gaan werken, dan worden voorzieningen getroffen om dit zo goed mogelijk te maken, en ook dan zal contact op afstand mogelijk blijven. Vanwege een beperktere bezetting bij het secretariaat kan het soms wat langer duren voordat u telefonisch te woord kan worden gestaan. Eventueel kunt u dan later nog een keer bellen, of een mail sturen als u enkel een mededeling heeft.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 mei 2020. Wij houden er rekening mee dat na 1 mei 2020 de maatregelen verlengd zullen worden. Wij volgen daarbij de adviezen vanuit het RIVM. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal nadere informatie hierover op onze website worden vermeld.

U kunt ons bellen om een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten aan te vragen. U dient bij de aanvraag duidelijk aan te geven dat het om zo`n kennismakingsgesprek gaat. In dat gesprek kunt u kennis maken met de advocaat en in globale zin uw zaak bespreken. U bent niet afhankelijk van vaste inloopspreekuren maar de afspraak wordt in overleg met u bepaald op een voor u passende datum en tijd.

Duurt de bespreking langer dan 30 minuten, dan wordt het meerdere in rekening gebracht tegen het uurtarief. Dat geldt alleen voor cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand; bij gefinancierde rechtsbijstand wordt een eenmalige eigen bijdrage bepaald die niet wordt beïnvloed door de bestede tijd.